Tasarım Tescil Başvuru Süreci

Tasarım Tescil Başvuru Süreci

Endüstriyel Tasarıma konu, üretilen ve birbirinin yerine ikame edilebilecek olan ürünlerin, şekil, ölçü, renk, biçim, ambalaj, kullanım şekli, yapısal farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, ürünlerin birbirlerinden ayırt edilebilir özelliklerini, tasarımların birbirlerinden ayırt edilebilmelerini sağlayan resimler Türk Patent Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre hazırlanmaktadır. Ardından yapılan başvuru ile Türk Patent Kurumu tarafından atanan uzmanın şekli incelemesi ardından başvurumuz bültende yayınlanmaktadır.

İnceleme

Tescil müracaatı, Türk Patent Enstitüsü tarafından; şekil bakımından, başvuruda bulunabilme hakkı, rüçhan hakkı ve mutlak red hakkı sebepleri (kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık) açısından incelemeye tabi tutulur. Türk Patent Kurumu yaptığı inceleme sonrasında tescil isteğini reddedebilir veya eksiklik yoksa başvuru kabul edip, müracaatın kesinleşmesini sağlar. Eğer eksiklik varsa da müracaat sahibine süre vererek eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

Tasarımın Tescili ve İlanı

Tescil için yeter şart oluşmuş ve müracaatın reddini gerektirebilecek bir sebep yoksa tasarım sicile kaydedilir. Tescili gerçekleşen tasarımlar her ay yayınlanan “Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni” nde ilan edilmeye başlanır. İlanın yayında kalacağı süre 3 aydır. Toplam tescil süresi 10 ile 12 ay arasında değişmektedir.

İtiraz

İlan edilen tasarım için gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları, itiraz gerekçeleri ile birlikte tasarımını tesciline karşılık Türk Patent Kurumu’ne itiraz edebilirler. İtiraz yazılı olarak ve 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Türk Patent Kurumu itirazı inceler; itiraz haklı bulunursa tasarım tescil belgesi iptal edilebilir veya itiraz reddedilir.

Whatsapp
Okutan Patent
Okutan Patent
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1